+45 3141 1013 kim@blandfort.com

“JEG HJÆLPER LEDERE MED AT Skabe VÆKST VED AT STYRKE DET STRATEGISKE ARBEJDE MED KUNDER, SALG & MARKETING”

RÅDGIVNING:

Fokus på vækst, kunder, salg & marketing

En af de største barrierer for at skabe vækst er vores tilgang til arbejdet med kunder, salg og marketing. Der mangler alt for ofte:

  • Strategisk retning
  • Kundefokus
  • Organisatorisk forankring
  • Indsigt
  • Eksekveringskraft

Konsekvensen er, at vi ikke formår at realisere virksomhedens kommercielle potentiale. Det koster direkte på bundlinjen hver eneste dag!

I over 25 år har jeg som leder og rådgiver arbejdet med at vækste virksomheder ved at styrke det strategiske arbejde med kunder, salg og marketing. De erfaringer vil jeg gerne dele med dig.

GRATIS STRATEGI-TJEK:

3 ANBEFALINGER, DER SKABER VÆKST I din virksomhed

Ønsker du ny inspiration til hvordan du skaber vækst i din virksomhed, så er et Strategi-Tjek det rigtige sted at begynde.

Et Strategi-Tjek indholder,

  • en vurdering af hvor strategisk din virksomhed arbejder med kunder salg, og marketing
  • en online sparring på 45 minutter
  • tre konkrete anbefalinger til hvor du kan styrke det strategiske arbejde

Strategi-Tjek er gratis frem til 1. november 2022. Efterfølgende vil det koste 8.999 kr.

SAMARBEJDE:

Altid med udgangspunkt i dig og din virksomhed 

Et samarbejde med Blandfort.com har fokus på at skabe vækst i din virksomhed ved at styrke det strategiske arbejde med kunder, salg og marketing. Blandfort.com er med hele vejen, fra udvikling af strategien til eksekvering og opfølgning. Og altid i en rolle, der matcher din virksomheds behov, ressourcer og økonomi.

Inspiration

En workshop hvor vi sætter fokus på vækst og udvikling af virksomhedens strategiske arbejde med kunder, salg og marketing. En workshop er typisk en kombination af perspektivering, øvelser og dialog.

Strategiforløb

Et strategiforløb er en udviklingsproces, hvor vi i fællesskab bygger et strategisk fundament for virksomhedens kommercielle arbejde. Et strategiforløb er en intensiv, proces over 4-8 uger med workshops og konkrete opgaver fra gang til gang.

Eksekvering

Når det strategiske fundament er på plads, skal der eksekveres. Blandfort.com hjælper med strategieksekvering som projektleder, forretningsudvikler og ved at løse konkrete opgaver. 

Sparring

Udgangspunktet for en sparring er din rolle og dit ansvar i forhold til kunder, salg og marketing både den strategiske, og den eksekverende del. Min baggrund for at give sparring er egne erfaringer som leder, rådgiver og iværksætter.

Det bedste grundlag for den videre dialog er et Strategi-Tjek, hvor du får ny inspiration og konkrete anbefalinger til, hvordan I skaber vækst, og jeg får indsigt i, hvordan I arbejder med kunder, salg og marketing i dag.

Strategi-Tjek er gratis frem til 1. november 2022. Efterfølgende vil det koste 8.999 kr.

TJEKLISTEN:

7 strategiske principper der styrker dit kommercielle fundament

Blandfort.com rådgiver ud fra 7 strategiske principper, der enkeltvis og ikke mindst sammen, skaber et solidt strategisk fundament for dine kommercielle indsatser og muligheder for vækst. 

De 7 principper er samlet i en enkel tjekliste med forslag til konkrete indsatser, der kan styrke din virksomheds kommercielle arbejde.

RÅDGIVER
IVÆRKSÆTTER
INVESTOR