+45 3141 1013 kim@blandfort.com

STRATEGISK RÅDGIVNING

  Strategisk rådgivning er for ledere med et kommercielt ansvar, der ønsker at udvikle og styrke virksomhedens arbejde med kunder, salg og marketing for at skabe vækst.

  Fokus i den strategiske rådgivning er udvikling af virksomhedens kommercielle  ledelsegrundlag. Fra strategi, mål og kundefokus, til processer, aktiviteter og eksekvering.  Den strategiske rådgivning er typisk udviklingsforløb over 4-12 uger.

  Vil du vide mere om mulighederne for strategisk rådgivning, så lad os finde et tidspunkt at tale sammen. Du er velkommen til at booke mig direkte i min kalender eller ringe til mig på +45 3141 1013.

  UDVIKLING AF KOMMERCIELT LEDELSESGRUNDLAG

  Udviklingen af et kommercielt ledelsesgrundlag, er et målrettet ledelsesforløb over typisk 4-12 uger, hvor vi i fællesskab sætter retning og rammer for arbejdet med kunder, salg og marketing og sikrer et stærkt fundament for eksekvering af virksomhedens kundevendte aktiviteter.

  Med afsæt i strategi, mål og kundefokus designer vi i fællesskab virksomhedens kundeproces. Kundeprocessen definerer hvordan I arbejder med kunder før, under og efter et salg. Kundeprocessen indeholder de aktiviteter, der skaber værdi for både kunde og virksomhed.

  På det grundlag prioriteres de enkelte aktiviteter, og der udarbejdes en plan for den videre eksekvering. Vi arbejder med virksomhedens eksekveringskraft i forhold til ressourcer, organisering, kompetencer og erfaringer. Der eksekveres og følges løbende op på indsatser og resultater.

  STRATEGI & MÅL

  Vi sætter retning og rammer, foretager de nødvendige fravalg og sætter mål. Både i forhold til de resultater, I skal opnå og de indsatser der skal til for at bringe resultaterne i mål.

  KUNDEFOKUS

  Vi kortlægger kunderejsen før, under og efter et køb. Afdækker beslutningscentre, roller og ansvar samt motivation og barriere for køb. Vi måler på adfærd og holdninger – og får en forståelse af, hvordan vi skaber værdi for målgruppen.

  KUNDEPROCES & AKTIVITETER

  Vi bygger en fælles kundeproces på tværs af organisationen. Kundeprocessen definerer hvordan I arbejder med kunder før, under og efter et salg. Og vi fastlægger de aktiviteter, der skal sikre, at strategi og mål bliver realiseret.

  PLAN & EKSEKVERING

  Vi prioriterer og planlægger aktiviteter. Styrker virksomhedens eksekveringskraft. Eksekverer aktiviteter, følger op og evaluerer. Og justerer løbende, når det er nødvendigt.

  Et udviklingsforløb er på typisk 4-12 uger. Forløbet består af en række workshops, som jeg faciliterer og dokumenterer. Mellem de enkelte workshops arbejder den enkelte leder eller team med ledelsesgrundlaget. Det sikre både læring og ejerskab til såvel proces som slutresultat. Når ledelsesgrundlaget af færdigt, implementerer vi det i fællesskab i organisationen og følger løbende op.

  Vil du vide mere om udviklingen af et kommercielt ledelsesgrundlag, så lad os finde et tidspunkt at tale sammen. Du er velkommen til at booke mig direkte i min kalender eller ringe til mig på +45 3141 1013.

  “STRATEGY IS THE ART OF IMPROVING YOUR ODDS FOR SUCCESS”

  ROGER MARTIN