+45 3141 1013 kim@blandfort.com

STRATEGISK RÅDGIVNING

  Strategisk rådgivning er for ledere med et kommercielt ansvar, der ønsker at udvikle og styrke virksomhedens arbejde med kunder, salg og marketing for at skabe vækst.

  Fokus i den strategiske rådgivning er udviklingen af et kommercielt ledelsesgrundlag, der sætter retning og rammer for arbejdet med kunder, salg og marketing og sikrer et stærkt fundament for eksekvering af virksomhedens kundevendte aktiviteter.

  UDVIKLING AF VIRKSOMHEDENS KOMMERCIELLE LEDELSESGRUNDLAG

  Udviklingen af et kommercielt ledelsesgrundlag, er et målrettet ledelsesforløb over typisk 4-6 uger, hvor vi i fællesskab sætter retning og rammer for arbejdet med kunder, salg og marketing og sikrer et stærkt fundament for eksekvering af virksomhedens kundevendte aktiviteter.

  Med afsæt i strategi, mål og kundefokus designer vi i fællesskab virksomhedens kundeproces. Kundeprocessen definerer hvordan I arbejder med kunder før, under og efter et salg. Kundeprocessen indeholder de aktiviteter, der skaber værdi for både kunde og virksomhed.

  På det grundlag prioriteres de enkelte aktiviteter, og der udarbejdes en plan for den videre eksekvering. Vi arbejder med virksomhedens eksekveringskraft i forhold til ressourcer, organisering, kompetencer og erfaringer. Der eksekveres og følges løbende op på indsatser og resultater.

  STRATEGI & MÅL

  Vi sætter retning og rammer, foretager de nødvendige fravalg og sætter mål. Både i forhold til de resultater, I skal opnå og de indsatser der skal til for at bringe resultaterne i mål.

  KUNDEFOKUS

  Vi kortlægger kunderejsen før, under og efter et køb. Afdækker beslutningscentre, roller og ansvar samt motivation og barriere for køb. Vi måler på adfærd og holdninger – og får en forståelse af, hvordan vi skaber værdi for målgruppen.

  KUNDEPROCES & AKTIVITETER

  Vi bygger en fælles kundeproces på tværs af organisationen. Kundeprocessen definerer hvordan I arbejder med kunder før, under og efter et salg. Og vi fastlægger de aktiviteter, der skal sikre, at strategi og mål bliver realiseret.

  PLAN & EKSEKVERING

  Vi prioriterer og planlægger aktiviteter. Styrker virksomhedens eksekveringskraft. Eksekverer aktiviteter, følger op og evaluerer. Og justerer løbende, når det er nødvendigt.

  Et ledelsesforløb er på typisk 4-6 uger. Forløbet består af 5 workshops, som jeg faciliterer og dokumenterer. Efter de enkelte workshops arbejder jeg videre på ledelsesgrundlaget og sender det til review, inden vi mødes igen. Når ledelsesgrundlaget af færdigt, implementerer vi det i fællesskab og følger løbende op.

  “STRATEGY IS THE ART OF IMPROVING YOUR ODDS FOR SUCCESS”

  ROGER MARTIN