+45 3141 1013 kim@blandfort.com

STRATEGI-TJEK:

 

Charlotte Rosell

Miller Pen Co.

9. maj 2022

Hej Charlotte

Dit personlige testresultat er nu klar. Det består af:

  • en samlet score for hvor strategisk virksomheden arbejder med kunder, salg og marketing
  • en vurdering af 7 strategiske principper, der – enkeltvis og ikke mindst sammen – skaber et solidt, strategisk fundament for dine kommercielle indsatser og muligheder for vækst
  • et benchmark i forhold til andre virksomheder der har deltaget i Strategi-Tjek

Som en del at dit Strategi-Tjek, kan du nu booke din gratis online sparring på 45 minutter. 

RESULTAT #1:

VIRKSOMHEDENS KOMMERCIELLE STYRKE

Den kommercielle styrke er et udtryk for, hvor strategisk virksomheden arbejder med kunder, salg & marketing, og vurderes på en skala fra 0-100:

 • Stærkt arbejde (80-100) 
 • Godt på vej (50-79)
 • Plads til forbedring (20-49)
 • Kritisk (0-19)

Erfaringsmæssigt skal scoren være på 50 eller derover.

Testscore

Din vurdering

Benchmark

Testscoren er beregnet på baggrund af din besvarelse af spørgeskemet. Din vurdering er den score du selv gav indledningsvis i spørgeskemaet. Og Benchmark er et gennemsnit af alle de virksomheder der har gennemført testen.

RESULTAT #2:

VURDERING AF de 7 strategiske principper

Dit personlige testresultat indeholder en vurdering af de 7 strategiske principper der – enkeltvis og ikke mindst sammen – skaber et solidt, strategisk fundament for dine kommercielle indsatser og muligheder for vækst.

De 7 principper bygger på +25 års praktisk erfaring med at skabe kommerciel udvikling og vækst i store og små virksomheder.

Vurdering af dE 7 PRINCIPPER:

 • 01. Skab et fælles fundament for de kommercielle indsatser 63% 63%
 • 02. Byg strategien på kundeindsigter 30% 30%
 • 03. Definer og synliggør kundeprocessen 25% 25%
 • 04. Gør værdiskabelsen synlig for kunderne 75% 75%
 • 05. Husk det gode købmandsskab 17% 17%
 • 06. Sæt holdet efter opgaven 30% 30%
 • 07. Skab en kultur med fokus på eksekvering 33% 33%

RESULTAT #3:

Benchmark af Virksomhedens kommercielle styrke 

Figuren viser virksomhedens score for hver af de 7 principper (de blå søjler) sammenlignet med gennemsnittet af alle de virksomheder der har besvaret i testen (orange linje).

r16 strategi

BOOK DIN ONLINE SPARRING

SÅDAN FORTSÆTTER VI DIALOGEN

Jeg håber, at dit personlige testresultat har givet anledning til refleksion over hvor I kan styrke det strategiske fokus på kunder, salg og marketing i din virksomhed.

Du kan nu som en del at dit Strategi-Tjek nu booke din gratis online sparring på 45 minutter. Her får du også mulighed for at sætte yderligere ord på de udfordringer du oplever i forhold til arbejdet med kunder, salg og marketing.

Som afslutning på din sparring får du 3 konkrete anbefalinger, der er lige til at arbejde videre med. Anbefalinger der kan tilføre din virksomhed værdi på både kort og lang sigt. 

Jeg glæder mig til vores samtale.

De bedste hilsner
Kim