+45 3141 1013 kim@blandfort.com

STRATEGI-TJEK:

 

Navn

Firma

xx. juni 2022

Hej X

Dit personlige testresultat er nu klar. Det består af,

  • en samlet score for hvor strategisk I som virksomhed arbejder med kunder, salg og marketing
  • en vurdering af 7 strategiske principper, der enkeltvis og ikke mindst sammen, skaber et solidt strategisk fundament for virksomhedens kommercielle indsatser og muligheder for vækst 
  • et benchmark i forhold til andre virksomheder der har deltaget i Strategi-Tjek

Du kan nu som en del af dit Strategi-Tjek, booke din gratis online sparring på 45 minutter. Formålet med sparringen er at afdække hvor og hvordan I kan styrke det strategiske arbejde med kunder, salg og marketing.

Som afslutning på din sparring får du tre konkrete anbefalinger der er lige til at arbejde videre med, og som tilfører din virksomhed værdi på både kort og lang sigt. 

RESULTAT #1:

VIRKSOMHEDENS KOMMERCIELLE STYRKE

Den kommercielle styrke er et udtryk for, hvor strategisk virksomheden arbejder med kunder, salg & marketing, og vurderes på en skala fra 0-100:

  • Stærkt arbejde (80-100) 
  • Godt på vej (50-79)
  • Plads til forbedring (20-49)
  • Kritisk (0-19)

Erfaringsmæssigt skal scoren være på 50 eller derover.

Testscore

Din vurdering

Benchmark

Testscoren er beregnet på baggrund af din besvarelse af spørgeskemet. Din vurdering er den score du selv gav indledningsvis i spørgeskemaet. Og Benchmark er et gennemsnit af alle de virksomheder der har gennemført testen.

RESULTAT #2:

VURDERING AF de 7 strategiske principper

Dit personlige testresultat indeholder en vurdering af 7 strategiske principper, der enkeltvis og ikke mindst sammen, skaber et solidt strategisk fundament for virksomhedens kommercielle indsatser og muligheder for vækst. 

De 7 principper bygger på mine +25 års praktisk erfaring med at skabe kommerciel udvikling og vækst i store og små virksomheder. De 7 principper vurderes på en skala fra 0-100:

  • Stærkt arbejde (80-100) 
  • Godt på vej (50-79)
  • Plads til forbedring (20-49)
  • Kritisk (0-19)

Erfaringsmæssigt skal scoren være på 50 eller derover.

Vurdering af dE 7 PRINCIPPER:

 • 01. Skab et fælles fundament for de kommercielle indsatser 63% 63%
 • 02. Byg strategien på kundeindsigter 20% 20%
 • 03. Design og synliggør kundeprocessen 17% 17%
 • 04. Gør værdiskabelsen synlig for kunderne 25% 25%
 • 05. Husk det gode købmandsskab 0% 0%
 • 06. Sæt holdet efter opgaven 35% 35%
 • 07. Skab en kultur med fokus på eksekvering 7% 7%

RESULTAT #3:

Benchmark af Virksomhedens kommercielle styrke 

Figuren viser virksomhedens score for hver af de 7 principper (de blå søjler) sammenlignet med gennemsnittet af alle de virksomheder der har besvaret i testen (orange linje).

Personligt benchmark

BOOK DIN ONLINE SPARRING

SÅDAN FORTSÆTTER VI DIALOGEN

Jeg håber, at dit personlige testresultat har givet anledning til refleksion over hvor I kan styrke det strategiske fokus på kunder, salg og marketing i din virksomhed.

Du kan nu som en del at dit Strategi-Tjek nu booke din gratis online sparring på 45 minutter. Formålet med sparringen er at afdække hvor og hvordan I kan styrke det strategiske arbejde med kunder, salg og marketing.

Som afslutning på din sparring får du 3 konkrete anbefalinger, der er lige til at arbejde videre med. Anbefalinger der kan tilføre din virksomhed værdi på både kort og lang sigt. 

Jeg ser frem til at tale med dig.

De bedste hilsner
Kim