+45 3141 1013 kim@blandfort.com

STRATEGI-TJEK

 

Navn

Firma

xx. maj 2023

Hej X

Dit personlige testresultat er nu klar. Det består af,

  • en samlet score for hvor strategisk I arbejder med kunder, salg og marketing.
  • en vurdering af hvor godt I performer på 5 strategiske principper, der enkeltvis og ikke mindst sammen, skaber et solidt strategisk fundament for virksomhedens kommercielle arbejde

Husk, at du som en del af dit Strategi-Tjek kan booke en 30 minutters online Strategi-Sparring.

Sparringen er gratis. Book sparringen direkte i min kalender.

RESULTAT #1:

STRATEGISK STYRKE

Den overordnede score er et udtryk for, hvor strategisk virksomheden arbejder med kunder, salg og marketing, og vurderes på en skala fra 0-100:

  • Stærkt arbejde (80-100) 
  • Godt på vej (50-79)
  • Plads til forbedring (20-49)
  • Kritisk (0-19)

Erfaringsmæssigt skal scoren være på 50 eller derover.

Testscore

Din vurdering

Benchmark

 • Testscoren er beregnet på baggrund af din besvarelse af 50 udvalgte spørgsmål i testen.
 • Din vurdering er den score du selv gav indledningsvis i spørgeskemaets spørgsmål 2.
 • Benchmark er et gennemsnit af alle de virksomheder der har gennemført testen.

RESULTAT #2:

VURDERING AF de 5 strategiske principper

Dit personlige testresultat indeholder en vurdering af 5 strategiske principper, der enkeltvis og ikke mindst sammen, erfaringsmæssigt skaber et solidt strategisk fundament for virksomhedens kommercielle arbejde. 

De 5 strategiske principper vurderes på en skala fra 0-100:

  • Stærkt arbejde (80-100) 
  • Godt på vej (50-79)
  • Plads til forbedring (20-49)
  • Kritisk (0-19)

Erfaringsmæssigt skal scoren være på 50 eller derover.

Vurdering af dE 5 strategiske PRINCIPPER:

 • 01. Fælles retning og mål for arbejdet med kunder, salg & marketing 63% 63%
 • 02. Brug af indsigt, data og test i arbejdet med kunder, salg & marketing 20% 20%
 • 03. Værdiskabelse og synliggørelse af værdifor kunder 17% 17%
 • 04. Salgskultur og godt købmandskab på tværs af organisationen 25% 25%
 • 05. Optimering af såvel organisatorisk som personlig eksekveringskraft 12% 12%

BOOK EN GRATIS STRATEGI-SPARRING

STYRK virksomhedens BUNdlinje – og dit personlige lederskab

Jeg håber, at dit personlige testresultat har givet anledning til refleksion over hvor I kan styrke det strategiske arbejde med kunder, salg og marketing i din virksomhed.

Du kan med udgangspunkt i dit Strategi-Tjek booke en gratis online Strategi-Sparring på 30 minutter.

I sparringen sætter vi fokus på: 

  • udfordringer I forhold til at tiltrække, fastholde og udvikle lønsomme kunder
  • din rolle og ansvar i forhold til arbejdet med kunder, salg og marketing
  • en enkel metode der kan hjælpe dig med, at styrke både virksomhedens bundlinje – og dit personlige lederskab. 

Jeg ser frem til at møde dig.

Venlig hilsen
Kim Blandfort Christensen
Blandfort.com