De kommercielle udfordringer for en virksomhed er mange, kompleksiteten er høj, og tiden er knap. Derfor kan det indimellem være lidt svært at få sat nyt perspektiv og finde nye løsninger på virksomhedens kommercielle og ledelsesmæssige udfordringer. Både dem, du står med her og nu, og dem, der handler om at få bygget et solidt fundament til fremtiden. Her kan et samarbejde med en ekstern sparringspartner være en god investering.

Kan du bruge en sparringspartner?

Et samarbejde med BLANDFORT.COM tager altid udgangspunkt i den enkelte virksomheds og leders konkrete udfordringer og målsætninger. Det kan være kommercielle udfordringer ift. salg, kundefastholdelse, positionering eller marketing som:

 • Hvordan gør vi vejen til salg kortere?
 • Hvordan skaber vi loyale kunder?
 • Hvordan sælger vi mere til eksisterende kunder?
 • Hvordan byder vi nye kunder velkommen?

Eller det kan være ledelsesmæssige udfordringer ift. strategi, processer, organisation eller medarbejdere som:

 • Hvordan sætter vi strategisk retning og mål?
 • Hvordan sætter vi det rigtige hold – herunder insourcing contra outsourcing?
 • Hvordan understøtter digitalisering vores forretning?

Samarbejdets 4 faser

Et samarbejde med BLANDFORT.COM er bygget op omkring 4 faser:

Fase 1: Indsigt og analyse:
Jeg indsamler materiale, der giver den nødvendige indsigt i jeres virksomhed. Det kan være i form af interview med nøglepersoner eller en gennemgang af nuværende strategi- og marketingplaner, salgs- og markedsføringsmateriale, konkurrent information og digitale kundeløsninger.

Fase 2: Kommerciel anbefaling
På baggrund af indsigt og analyse udarbejder jeg en anbefaling. Anbefalingen beskriver, hvad der skal ske, hvorfor og hvordan. Anbefalingen er strategisk funderet, men praktisk orienteret.

Fase 3: Planlægning & eksekvering
Her planlægges og eksekveres de aktiviteter, der er resultatet af anbefalingen. Typisk vil der ske en prioritering af aktiviteter, og udrulningen vil foregå løbende over tid.

Fase 4: Opfølgning & evaluering
Her følges der løbende op på de igangsatte aktiviteter, der evalueres og justeres på baggrund af nye indsigter.

Målgruppen

 • Marketingledere, der ønsker at styrke marketings rolle i organisationen, har brug for sparring på det eksisterende marketing setup, eller som oplever, at de sidder lidt “alene” med de kommercielle målsætninger og udfordringer
 • Virksomhedsledere i små og mellemstore virksomheder der selv sidder med ansvaret for de kommercielle opgaver 
 • Marketingansvarlige i deres første lederjob, som har brug for sparring både i forhold til ledelsesrollen og marketingansvaret
 • Kommercielle ledere generelt, som arbejder med den samlede kundeproces eller dele af den – og som ønsker at styrke virksomhedens indsatser i forhold til salg, kunder og marketing 

Skal vi mødes?

Sidder du med en kommerciel eller ledelsesmæssig udfordring, du vil have sparring på, så kontakt mig for et uforpligtende møde. Du kan gøre det på mail kim@blandfort.com eller mobil 31411013.