Som led i vores forretning indsamler og behandler BLANDFORT.COM visse persondata til brug for vores hjemmeside. 

Persondatapolitikken beskriver hvordan BLANDFORT.COM indsamler persondata. Til hvilket formål persondata bliver anvendt – og hvordan BLANDFORT.COM behandler disse data.

Denne politik indeholder lovpligtige informationer vedrørende BLANDFORT.COM’s persondatabehandling. Hvis du som besøgende på hjemmesiden har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller hvis du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen, bedes du kontakte BLANDFORT.COM ved hjælp af kontaktdetaljer, som er anført i denne politik. Du kan i denne politik ligeledes finde information omkring dine rettigheder som registeret af BLANDFORT.COM.

Indsamling af data

BLANDFORT.COM indsamler persondata relateret til besøgende på hjemmeside. Disse persondata er kategoriseret som:

 • Online identifikatorer/cookies
 • Lokations data

BLANDFORT.COM indsamler data direkte fra den registrerede person via hjemmesiden. Såfremt data er indsamlet med samtykke fra den registrerede/dig kan samtykket trækkes tilbage. Trækkes et samtykke tilbage stoppes alt fremtidig behandling af de persondata som er omfattet af samtykket.

Formålet med behandlingen af persondata

BLANDFORT.COM indsamler og behandler persondata med henblik på at optimere vores website på baggrund af statistisk information. Såfremt formålet med selskabets persondatabehandling ændrer sig, vil dette blive kommunikeret til de registrerede/dig, inden en sådant ændret formål træder i kraft. En sådan kommunikation vil oftest bestå i en opdatering af denne politik.

Sletning af persondata

BLANDFORT.COM behandler persondata for besøgende på hjemmesiden, så længe det er relevant for det formål, hvortil data er indsamlet. Persondata slettes, når formålet med behandlingen er fuldført. Specifikt betyder det, at persondata opbevares og behandlers i følgende perioder;

 • Online identifikatorer/cookies: 3 år efter indsamling
 • Lokations data: 3 år efter indsamling

Anvendelse af databehandlere

BLANDFORT.COM anvender leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med behandlingen af persondata. Sådanne “data processors” behandler udelukkende data i henhold til instruks fra BLANDFORT.COM. BLANDFORT.COM anvender følgende databehandlere i forbindelse med ovenstående formål med persondata:

 • Hjemmeside leverandør
 • Google

Overdragelse af persondata

BLANDFORT.COM overdrager i visse tilfælde persondata til tredjeparter. Udover de parter, der er nævnt i det ovenstående, videregives persondata kun i de tilfælde, hvor BLANDFORT.COM er forpligtet hertil ved lov, herunder overholdelse af persondataforordningen samt andre landespecifikke databeskyttelseslove.

Rettigheder for den registrerede

I henhold til persondataloven og EU’s persondata forordning har den registrerede person (”Du”) visse rettigheder vedrørende BLANDFORT.COM’s indsamlede persondata omkring personen. Disse rettigheder er: 

 • Indsigtsret – Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data, som BLANDFORT.COM opbevarer om din person. 
 • Ret til berigtigelse af data – Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data, som BLANDFORT.COM behandler om dig
 • Ret til sletning – Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk, at de fleste lovlige behandlinger af persondata ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine persondata, kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.
 • Ret til begrænset behandling – Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine persondata. Dette vil være gældende, hvis rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovlig behandlede data, som dermed ikke falder ind under, hvad BLANDFORT.COM’s formål tilsiger, eller hvis du bestrider selskabets ret til at behandle dine data, og en sådan tvist ikke er afgjort.
 • Ret til dataportabilitet – Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de persondata, som BLANDFORT.COM har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine persondata overført til en anden dataansvarlig
 • Indsigelsesret – Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data, vil disse ikke længere blive behandlet, med mindre der er vægtigt legitime grunde hertil. Hvis data behandles til brug for direkte markedsføring, kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.

Udøvelse af rettigheder

Disse rettigheder følger af EU persondata forordningen og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve alt efter, hvorledes persondata behandles af BLANDFORT.COM. Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder, bedes henvendelser ske via BLANDFORT.COM’s kontaktperson eller DPO ved at bruge kontaktinformationen i denne politik. BLANDFORT.COM vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt. Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine persondata til en ekstern myndighed, skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU-hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet.

Sikkerhed

Sikkerheden omkring dine persondata er vigtigt for os. Vi følger tidsvarende standarder for at beskytte de persondata, som er håndteret af os, i henhold til risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine persondata, kan du kontakte os via kontaktinformation indeholdt i denne politik.

Kontaktinformation

BLANDFORT.COM’s kontaktperson for persondata:
Kim Blandfort Christensen, Founder & advisor
BLANDFORT.COM
Mobil: 31411013
Mail: kim@blandfort.com

BLANDFORT.COM har ingen data beskyttelses officer (DPO). Kontakt venligst selskabets kontaktperson for persondata.

Persondatapolitikken er senest opdateret den 13. november 2019