+45 3141 1013 kim@blandfort.com

En væsentlig forudsætning for at få succes med salg og marketing er den enkelte leders evne til og mulighed for at sætte det rigtige hold.
 
I følge en analyse, som Voxmeter har foretaget for Konsulenthuset Ballisager kniber det desværre med evnen. Hele 40 procent af de adspurgte svarer, at de ikke vurderer deres chef som værende dygtig nok – og dermed ikke er i stand til at sætte det hold, der kan skabe værdi for virksomheden. Og selv dygtige ledere kan være udfordret, da muligheden for at sætte det rigtige hold ofte begrænses af virksomhedskultur, organisering, økonomi og misforstået hensyn til enkelte medarbejdere. 

SÆT DET RIGTIGE HOLD

Det er min erfaring, at når det rigtige hold skal sættes, så er der tre centrale områder at tage udgangspunkt i. Strategi og mål, roller og ansvar – og kompetencer og erfaringer.

01/ 

Omsæt strategi og mål til konkrete opgaver og handlinger. Kortlæg de kompetencer, erfaringer og personlige egenskaber, der skal til – og definer indholdet af de enkelte roller i Salg og Marketing. En rolle kan fx være ledelse, salg, kampagnestyring, forretningsudvikling eller superbruger. Det skal være tydeligt for den enkelte medarbejder, hvad der forventes og kræves i rollen.

02/ 

Udarbejd rollekort for de enkelte roller. Et rollekort beskriver: 

  • Nøglemål for virksomheden og specifikke mål for rollen, så medarbejderen kan relatere til begge mål – og helst se sammenhængen
  • Nøgleansvar og leveranceansvar
  • Krav til kompetencer, erfaringer og personlige egenskaber i rollen

Brug rollekortet som dialog- og udviklingsværktøj i forhold til medarbejdere i Salg og Marketing. Et job består typisk af flere roller.

03/ 

Sæt det fremtidige hold med udgangspunkt i rollekortene. Vurder, om I allerede har de rigtige medarbejdere, om I skal udvikle eksisterende medarbejdere, eller om det er nødvendigt at ansætte nye medarbejdere. I den forbindelse skal der ske en afvejning af, hvilke opgaver der skal løses internt, og hvilke opgaver der skal løses eksternt.

INSPIRATION

Vil du læse mere om emnet, så har jeg fundet et par artikler, der måske kan have din interesse: