+45 3141 1013 kim@blandfort.com

RÅDGIVNING:

FOKUS PÅ VÆKST

Blandfort.com hjælper ledere med at skabe vækst ved at styrke fokus på kunder, salg og marketing. Vi arbejder i fællesskab med at forbedre virksomhedens evne at tiltrække, fastholde og udvikle lønsomme kunderelationer. Vi optimerer og effektiviserer det kommercielle arbejde både organisatorisk og i forhold til markedet. Og så arbejder vi med brandet i alle kundens kontaktpunkter.

 

Salg

Nye kunder skal der til for at skabe vækst. Men hvordan får vi nye kunder, og hvordan sikrer vi, at de er lønsomme?

Loyalitet

Den stærkeste vækstdriver er at fastholde og udvikle lønsomme kunderelationer over tid. Men hvordan er det lige, vi gør det?

Win back

Det er svært at undgå, at vi med mellemrum mister en kunde. Men opdager vi det overhovedet og hvordan vinder vi så de lønsomme kunder tilbage ?

Brand

Kan brandet i sig selv skabe vækst? Og hvad gør I for at udleve brandet i alle kundens kontaktpunkter?

Markedseffektivitet

Hvor godt konverterer de kommercielle aktiviteter i forhold til at skabe vækst og bundlinje?  Kender vi tallene?

Organisation

Hvor godt er virksomhedens kommercielle aktiviteter forankret organisatorisk? Og hvor effektivt arbejder vi før, under og efter et salg?

Blandfort.com rådgiver ud fra 7 strategiske principper, der enkeltvis og ikke mindst sammen, skaber et solidt strategisk fundament for dine kommercielle indsatser og muligheder for vækst.

De 7 principper er samlet i en enkel tjekliste med forslag til konkrete indsatser, der kan styrke din virksomheds kommercielle arbejde.

PROCESSEN:

VEJEN TIL VÆKST

Vejen til vækst går gennem en strategisk og procesorienteret tilgang til arbejdet med kunder, salg og marketing. Blandfort.com arbejder ud fra en gennemprøvet strategiproces, der er et resultat af mere end 25 års arbejde med strategisk udvikling og eksekvering i både store og små virksomheder på tværs af flere forskellige brancher.

Blandfort.com er med hele vejen. Fra udvikling af strategien til eksekvering og opfølgning. Og altid i en rolle, der matcher din virksomheds behov, ressourcer og økonomi.

01 Indsigt

Viden er vigtig. Første skridt er derfor at sikre den nødvendige indsigt i marked, produkter, kunder og egen organisation.

03 Kundeprocesser

Vi definerer og implementerer den måde, det er mest lønsomt for din virksomhed at arbejde med kunderne på før, under og efter et salg.

05 Ansvar & roller

Processens vigtigste ressource er de involverede mennesker. Vi definerer ansvar og roller for ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

02 Strategi & mål

Retning, rammer og prioritering. Vær klar til, at du også skal foretage de svære fravalg.

04 Værdiskabelse

Vi udvikler i fællesskab de kommercielle aktiviteter, der optimerer værdien for både dine kunder og din virksomhed på kort og lang sigt. 

06 Eksekvering

Med en eksekveringsplan bliver det hele operationelt. Planen indeholder løbende monitorering og evaluering, som sikrer varig vækst.

Det bedste grundlag for den videre dialog er et gratis Strategi-Tjek, hvor du får en vurdering af hvor I kan styrke arbejdet med kunder, salg og marketing.

PROCESSEN:

VEJEN TIL VÆKST

Vejen til vækst går gennem en strategisk og procesorienteret tilgang til arbejdet med kunder, salg og marketing. Blandfort.com arbejder ud fra en gennemprøvet strategiproces, der er et resultat af mere end 25 års arbejde med strategisk udvikling og eksekvering i både store og små virksomheder på tværs af mange forskellige brancher.

Blandfort.com er med hele vejen. Fra udvikling af strategien til eksekvering og opfølgning. Og altid i en rolle, der matcher din virksomheds behov, ressourcer og økonomi.

01 Indsigt

Viden er vigtig. Første skridt er derfor at sikre den nødvendige indsigt i marked, produkter, kunder og egen organisation.

02 Strategi & mål

Retning, rammer og prioritering. Vær klar til, at du også skal foretage de svære fravalg.

03 Kundeprocesser

Vi definerer og implementerer den måde, det er mest lønsomt for din virksomhed at arbejde med kunderne på før, under og efter et salg.

04 Værdiskabelse

Vi udvikler i fællesskab de kommercielle aktiviteter, der optimerer værdien for både dine kunder og din virksomhed på kort og lang sigt. 

05 Ansvar & roller

Processens vigtigste ressource er de involverede mennesker. Vi definerer ansvar og roller for ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

06 Eksekvering

Med en eksekveringsplan bliver det hele operationelt. Planen indeholder løbende monitorering og evaluering, som sikrer varig vækst.

Det bedste grundlag for den videre dialog er et gratis Strategi-Tjek, hvor du får en vurdering af hvor I kan styrke arbejdet med kunder, salg og marketing.

+25 års erfaring med at udvikle virksomheder kommercielt