+45 3141 1013 kim@blandfort.com

Tal fra marketingprofs.com viser, at virksomheder, hvor Salg og Marketing arbejder tæt sammen, har 36 pct. højere kundefastholdelse og 38 pct. højere salgskonvertering end virksomheder, hvor det ikke er tilfældet. Et godt samarbejde har derudover betydning for både medarbejdertrivsel og en effektiv eksekvering af salgs- og marketingaktiviteter. Med andre ord, et godt samarbejde kan måles direkte på virksomhedens top- og bundlinje.

SÆT FÆLLES RETNING

Det er min erfaring, at den bedste måde at sikre et godt samarbejde mellem Salg og Marketing, er ved at arbejde med fælles strategi, kundefokus og mål.

01/ 

Sørg for, at salg og marketing arbejder med fælles strategi, kundefokus og mål. Få en fælles definition af – og forståelse for virksomhedens målgrupper og deres behov.

02/ 

Salg og Marketing skal i fællesskab definere målgruppe(r), så det er entydigt, hvem salgs- og marketingindsatserne skal rettes mod. Kundernes beslutningscentre skal afdækkes, og navngivne beslutningstagere og influenter identificeres, så der er en fælles forståelse af, hvem der er virksomhedens kunder – både nu og i fremtiden.

03/ 

Sørg for, at Salg og Marketing arbejder ud fra fælles mål, der er specifikke, målbare, ambitiøse, realistiske og tidsbestemte (SMART-modellen).

INSPIRATION