Et øget fokus på kundeorientering og digitalisering stiller krav til nye kompetencer og ekstra ressourcer. Det er ikke altid, der er behov eller mulighed for at ansætte en ny medarbejder. Løsningen kan derfor være, at trække på en ekstern ressource i en periode. En ressource der er erfaren, fleksibel og har de rigtige kompetencer. Og hvor økonomien kun er bundet op på en konkret opgave. BLANDFORT.COM er den ekstra ressource.

DE 3 FREELANCE ROLLER

PROJEKTLEDELSE:
Ledelse af forretningsprojekter inden for CRM, digitale kundeløsninger, marketing og kommunikation. Ved opstart på et projektet fastlægges scope, mandat, målepunkter, tid og budget.

PROJEKT:
Konsulentarbejde på kommercielle forretningsprojekter med fokus på kunder, digitalisering og marketing. Ved opstart på projektet aftales hvilke leverancer jeg er ansvarlig for, tid og budget.

INTERIM MARKETING MANAGER
Ansvarlig for virksomhedens marketingfunktion – strategisk som praktisk. Ved opstart på samarbejdet beslutter vi i fælleskab retning og rammer for rollen som interim manager. Herunder mandant, målepunkter, tid og budget.

SKAL VI MØDES?

Vil du vide mere om hvordan du kan bruge BLANDFORT.COM som en ekstra ressource, så kontakt mig for et uforpligtende møde på kim@blandfort.com eller mobil 31411013.