Kundeorientering, digital transformation og nye forretningsmodeller stiller krav til en virksomheds evne til at forandre og udvikle sig. Ofte kræver det nye kompetencer og yderligere ressourcer for at følge med. Det er ikke altid, der er behov eller mulighed for at ansætte en ny medarbejder. Løsningen kan være, i en kortere eller længere periode, at trække på en ekstern ressource. En ressource der både er fleksibel og har de rigtige kompetencer – og hvor økonomien udelukkende er bundet op på den konkrete opgave.

Ved at bruge mig får virksomheden adgang til en ekstra ressource med 20 års ledelses- og projekterfaring. Jeg arbejder i krydsfeltet mellem forretning, teknologi og data. Jeg arbejder strategisk på C-level og eksekverer på det taktiske og operationelle niveau. Jeg er løsningsorienteret og tager altid et aktivt ejerskab så vi kommer i mål.

Hvordan kan jeg hjælpe?

Jeg løser forskellige typer af konsulentopgaver. Fælles er dog, at de kan relateres til virksomhedens kommercielle strategi, processer eller aktiviteter. Det kan fx være:

  • Udarbejdelse af strategi- og beslutningsoplæg til fx direktion, ledelse eller bestyrelse
  • Udvikling og effektivisering af kommercielle processer og aktiviteter for at skabe mere værdi for færre ressourcer 
  • Ledelse af forretningsprojekter inden for fx CRM, digitale kundeløsninger og Marketing Automation

Ved opstarten af et samarbejde fastlægger vi sammen succeskriterier og målsætninger for samarbejdet. Typiske målepunkter kan være overholdelse af scope, tid, budget og konkrete resultater.

Ud fra det givne mandat sætter jeg retning og rammer for opgaveløsningen. Jeg har ansvaret for kommunikationen med såvel interne som eksterne interessenter. Jeg udarbejder præsentationer og dokumentation og sørger for, at der afslutningsvis sker en overlevering og forankring af opgaven.

Skal vi mødes?

Har du en konkret opgave hvor du har bruge for ekstern hjælp? Så kontakt mig for et uforpligtende møde. Du kan gøre det på mail kim@blandfort.com eller mobil 31411013.