+45 3141 1013 kim@blandfort.com

Måske deler du min oplevelse af, at arbejdet med salg og marketing bliver stadig mere komplekst. Mulighederne synes uendelige, men ressourcerne er altid begrænsede. Og med en dagligdag præget af drift og brandslukning kan det være svært at få tid til at prioritere det strategiske arbejde. Konsekvensen er ofte, at vi ikke får realiseret det fulde potentiale i salg og marketing. Det koster på både top- og bundlinje og motivation.

Det er min erfaring efter mere end 25 års arbejde med ledelse, salg, marketing og kommunikation, at der på tværs af brancher og virksomhedsstørrelse er syv strategiske parametre, der både enkeltvis og ikke mindst i sammenhæng kan hjælpe til at styrke virksomhedens arbejde med salg og marketing

1. Sæt fælles retning.
Sørg for, at salg og marketing arbejder med fælles strategi, kundefokus og mål. Få en fælles definition af – og forståelse for virksomhedens målgrupper og deres behov.

2. Skab overblik og sammenhæng.
Fastlæg en fælles kundeproces, der er forankret på tværs af virksomheden. Kundeprocessen beskriver, hvordan virksomheden arbejder med kunder før, under og efter et salg – og skal være afstemt med kunderejsen. Sørg for, at alle salgs- og marketingaktiviteter er forankret i kundeprocessen.

3. Byg på indsigt. 
Strategi og aktiviteter skal baseres på indsigter og data fremfor mavefornemmelser og personlige holdninger. Brug kunderejsen som fælles referenceramme. Kunderejsen beskriver, hvad kunderne gør før, under og efter et køb. Indsigter der er fundamentale for at være kundeorienteret.

4. Skab værdi for kunderne. 
Tænk værdiskabelse i alle kontaktpunkter på tværs af kunderejser og kundeprocesser. Dokumenter værdiskabelsen for kunderne – og sørg for, at virksomhedens kundekommunikation har et udefra og ind perspektiv. Vurder jævnligt, om jeres tilbud fortsat er relevant for kunderne, eller om det er blevet tid til at genopfinde det.

5. Husk det gode købmandsskab. 
Salg- og marketing er pr. definition en investering med en målbar effekt på virksomhedens top- og bundlinje. Arbejd derfor med konverteringsmål og -pris gennem hele kundeprocessen. Vis forretningsforståelse, og brug processer og digitalisering til at effektivisere arbejdet med salg- og marketing.

6. Sæt det rigtige hold. 
Tag udgangspunkt i strategien og målene. Hvad er det for roller og ansvar, der skal løftes – og hvilke kompetencer og erfaringer er nødvendige for at kunne løse opgaven. Sæt et hold, der kan samarbejde, og brug eksterne ressourcer der hvor det giver værdi for forretningen.

7. Eksekver. 
Strategi sætter retning og rammer – men eksekvering skaber resultater. Opbyg en stærk eksekveringskultur gennem involvering, struktur og opfølgning, og sørg for at frigøre tid til eksekvering hos nøglemedarbejdere.