+45 3141 1013 kim@blandfort.com

Strategi er vigtigt, planer er gode, men det er handlinger, der skaber værdi. For ofte bliver det ved strategien og måske planen. Det kan der være mange grunde til.
 
En global undersøgelse blandt 700 ledere (PWC i 2013) viste, at det i praksis kun er otte procent af de deltagende ledere, der var rigtig gode til både at udvikle strategier og eksekvere dem. Og kun 13 procent af vurderede, at de var rigtig gode til at eksekvere strategier.
 
Udover utilstrækkelige lederkompetencer kan barriererne for eksekvering fx være manglende forståelse af strategien, strategien er for langt fra hverdagen eller tid og ressourcer.

EKSEKVER

Det er min erfaring, at involvering, tid, sammenhæng, struktur og opfølgning er afgørende for en stærk eksekveringskultur.

01/ 

Involver relevante ledere og medarbejdere fra starten, så de får et ejerskab til både strategi og handlingsplaner. Frigør reel tid og fokus til eksekvering. Udarbejd handlingsplaner, der er enkle og konkrete – og som beskriver hvad, hvorfor, og hvordan – og som gør det klart hvem og hvornår. Sørg for at uddelegere og give de nødvendige mandater, når der skal eksekveres.

02/ 

Skab en klar sammenhæng mellem virksomhedsmål, salgs- og marketingmål og medarbejdermål. Følg op, og evaluer løbende på både mål og aktiviteter – og tag konsekvensen, hvis ikke der leveres som aftalt, eller planen ikke holder. Kommuniker løbende om indsatser og resultater.

03/ 

Understøt eksekveringen med strukturer, processer og digitalisering. Brug erfaringer til arbejde smartere og mere effektivt både internt og i forhold til kunderne.

INSPIRATION

Vil du læse mere om emnet, så har jeg fundet et par artikler, der måske kan have din interesse: